VÄLKOMMEN TILL

BRF TALLEN I MÄRSTA

Fasadtvätt

Nu kommer fasadtvätten i vårt område påbörjas. Entreprenören planerar att starta detta arbete den 22 juli. Arbetet beräknas ta c:a 15 dagar, men eftersom det är väderberoende kan det gå både snabbare eller långsammare. Då medlet som används kommer att spolas av sig själv vid regn, finns det risk för att fönsterrutor kan få medel på sig och då uppfattas som ”fläckig”. Respektive bostadsrättshavare ansvarar själv för att tvätta fönsterrutorna, om man känner att det behövs. Om du har altan/uteplats

Läs mer »

Digital bokning av grovtvättstuga

Från och med 1 augusti 2024 måste grovtvättstugan bokas digitalt. Det kommer alltså inte längre vara möjligt att från och med detta datum boka grovtvättstugan på den papperskalender som tidigare funnits utanför. Endast den som har bokat aktuellt pass kan komma in i grovtvättstugan. Bokning av grovtvättstugan görs med taggen för passersystemet på bokningspanelen mittemot dörren till grovtvättstugan. Mer information om hur du bokar hittar du här.

Läs mer »

Information om injustering av värme

Det är företaget Arken Rörmokare för dig AB som har fått uppdraget att göra arbetet med injusteringen av Brf Tallens värmesystem. Arbetet innebär, bland annat, att samtliga radiatorventiler och stamventiler i de lägenheter, lokaler och källare som finns i Brf Tallen kommer att bytas. Arbetet inne i lägenheterna kommer att starta under vecka 20. Arbetet är uppdelad i olika etapper där varje gård är en egen etapp. När arbetet på samtliga fem gårdar är klara kommer entreprenören att åter igen

Läs mer »

Nu har vi en hjärtstartare i föreningen

Föreningen har tagit ett stort ansvar och satsat på att installera en hjärtstartare vid sidogången på Baldergatan 16 (inte portgången). Denna viktiga åtgärd kan verkligen rädda liv i händelse av akuta situationer. Att ha en hjärtstartare tillgänglig i föreningen visar på engagemang och omtanke för medlemmarnas säkerhet och välbefinnande. Det är en investering som kan göra en verklig skillnad och potentiellt rädda liv i nödsituationer. Läs mer om vad en hjärtstartare är och hur den ska användas och när. En hjärtstartare är

Läs mer »

OM BRF:en

Gemenskap Omtanke Inkludering

Brf Tallen består av 408 lägenheter och 484 bilplatser varav 218 har uttag för motorvärmare och 158 st. är kallgarage. Tallen har också tillgång till ett antal lokaler att hyra, både för verksamhet och till förvaring.

Styrelsen och medlemmar i Brf Tallen arbetar medvetet mot en bättre miljö genom att implementera solceller och andra miljöprojekt i föreningen. Vi anser att detta är av yttersta vikt och är stolta över våra insatser för att lämna planeten i bättre skick för kommande generationer.

SAMARBETE & LEVERANTÖRER